Đặt vé tàu cao tốc Phú Quốc

Năm 2007, toàn thế giới đã có khoảng 15 triệu lượt khách và hàng tỷ tấn hàng hóa được vận chuyển bằng tàu biển. Vận tải tàu biển phát triển đã thúc đẩy sự phát triển của nhiều ngành liên quan. Trong cuộc hội thảo mới đây về quản lý và phát triển vận tải tàu biển Việt Nam, các chuyên gia du lịch khẳng định vận tải tàu biển và kinh tế đảo là một trong 5 đột phá về kinh tế biển, ven biển của nước ta.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.