Blog

Liên kết từ mạng xã hội, lấy backlinks từ Facebook

Backlink từ mạng xã hội là link trỏ về trang tới từ Những bài đăng trên social. Trong đó, lấy link từ Facebook cũng đc xem là 1 trong Các phương pháp tạo liên kết khá dễ dãi song song nhận … Continue ReadingLiên kết từ mạng xã hội, lấy backlinks từ Facebook